• galerija_1.jpg
  • galerija_2.jpg
  • galerija_3.jpg
  • galerija_4.jpg
  • galerija_5.jpg
  • Циљ давања закона људима јесте да се покаже да је слобода човека избор између Бога и природе и да од тог избора зависи постојање или непостојање човека;
  • Кроз старозаветни закон се открива Христос,тј. Тајна Христова као заједница слободе Бога и човека;
  • Погрешно схватање закона као да је он довољан за спасење;
  • Спасење света је у оваплоћењу Сина Божијег као човека, а не у испуњењу закона.