• galerija_1.jpg
 • galerija_2.jpg
 • galerija_3.jpg
 • galerija_4.jpg
 • galerija_5.jpg

Опште

Бог у којег хришћани верују јесте Света Тројица: Отац, Син и Свети Дух

У оквиру ове наставне теме научићете следеће:

 • Бог у кога хришћани верују јесте Св. Тројица: Отац, Син и Свети Дух, односно Бог је конкретна личност, Отац, Син и Св. Дух, а не безлична виша сила, или пак, безлична природа.
 • Божанска природа не постоји безлично, већ као конкретне личности: Отац, Син и Св. Дух.
 • Сведочанства о Богу као Светој Тројици налазимо у Светом Писму Старог и Новог Завета, код Светих Отаца, као и у Светој Литургији.

 

Немогућност света и човека да постоје вечно без заједнице са Богом

Ако бисмо мало размислили о наслову лекције која је пред нама, сигурно је да би нам између осталих речи, посебно привукао пажњу термин: вечно. То уопште није случајно. 

Бесмртност је циљ који је Бог поставио човеку када га је створио. И први човек, Адам, је желео да постане бесмртан. Међутим, начин на који је он желео да достигне циљ је био погрешан. Зато и говоримо о човековом Паду. Уместо да остане у заједници са Богом, човек је одабрао да се од Бога одвоји, у чему је и била његова грешка, његов грех.

Разлог за овако нешто налазимо у чињеници да је Бог нестворен, беспочетан и бескрајан, апсолутно слободан у своме деловању, неограничен и независтан од било каквог узрока, те зато и бесмртан и вечан. Са друге стране, свет је створен, што значи и да је променљив, смештен у оквире времена и простора, а самим тим и ограничен, и у крајњој линији – смртан и пропадљив.

Зато, свет и човек не могу да истински постоје (што значи: да буду вечни и бесмртни), без заједнице са Богом који једини ту бесмртност може да им обезбеди, јер је и сам Бесмртан. У сваком другом случају, живот представља промашај циља и завршава се ништавилом и бесмислом. 

stvaranje mikelandjelo

 

Микеланђело: Стварање Адама. 

 

Мотив бесмртности био је и остао један од кључних мотива у многим уметничким делима, али исто тако и у основи саме човекове потребе да ствара уметност, као и жеље да дело надживи свога аутора. 

 

 

Кључне речи: створено, нестворено, смртно, бесмртно, вечно, заједница, човек, Бог.

Припрема света за долазак Сина Божијег у свет

Главне идеје ове наставне теме су:

 

 • Први човек је прекинуо заједницу с Богом и на тај начин је осудио себе и сву творевину на смрт;
 • Бог није одустао од свог плана да створени свет живи вечно иако је први човек одбио да има заједницу с Богом;
 • Бог је променио начин остварења тог плана, али не и сам план да се преко човека оствари јединство Бога и створене природе;
 • Једини начин да се то оствари у новонасталим условима када су сви људи самим рођењем постајали смртни и зато нису могли да буду посредници између света и Бога јесте да Бог постане човек.

Шести разред

Добро дошли на странице посвећене веронауци у шестом разреду!

Овде ћете пронаћи лекције предвиђене наставним планом и програмом. 

Циљ наставе у 6. разреду јесте да се покаже да је Син Божји постао нови Адам, преко кога се остварује јединство створене природе и Бога. То практично значи да кроз градиво шестог разреда треба да:

 • уочите да је слобода кључни елеменат у разумевању Тајне Христове;
 • научите да се слобода поистовећује с личношћу, односно да се личност поистовећује с љубављу према другој личности;
 • запазите разлику између приказивања живота Христовог у православној иконографији и западној ренесансној уметности.