У оквиру ове наставне теме, научићете следеће:

- Шта за хришћанство значи бити личност;

- Каква је веза између појма слободе и појма личности;

- Каква је веза између Бога као личности и човека као личности;

- Да природа не може да постоји без личности, и:

- Да је свака личност јединствена и непоновљива.