Главне идеје ове наставне теме су:

 

  • Први човек је прекинуо заједницу с Богом и на тај начин је осудио себе и сву творевину на смрт;
  • Бог није одустао од свог плана да створени свет живи вечно иако је први човек одбио да има заједницу с Богом;
  • Бог је променио начин остварења тог плана, али не и сам план да се преко човека оствари јединство Бога и створене природе;
  • Једини начин да се то оствари у новонасталим условима када су сви људи самим рођењем постајали смртни и зато нису могли да буду посредници између света и Бога јесте да Бог постане човек.