У оквиру ове наставне теме научићете следеће:

  • Бог у кога хришћани верују јесте Св. Тројица: Отац, Син и Свети Дух, односно Бог је конкретна личност, Отац, Син и Св. Дух, а не безлична виша сила, или пак, безлична природа.
  • Божанска природа не постоји безлично, већ као конкретне личности: Отац, Син и Св. Дух.
  • Сведочанства о Богу као Светој Тројици налазимо у Светом Писму Старог и Новог Завета, код Светих Отаца, као и у Светој Литургији.