Главне идеје ове наставне теме су:

-слобода је кључ за разумевање Тајне Христове;

-у рођењу Христовом испунила су се старозаветна пророштва.