Добро дошли на странице посвећене веронауци у шестом разреду!

Овде ћете пронаћи лекције предвиђене наставним планом и програмом. 

Циљ наставе у 6. разреду јесте да се покаже да је Син Божји постао нови Адам, преко кога се остварује јединство створене природе и Бога. То практично значи да кроз градиво шестог разреда треба да:

  • уочите да је слобода кључни елеменат у разумевању Тајне Христове;
  • научите да се слобода поистовећује с личношћу, односно да се личност поистовећује с љубављу према другој личности;
  • запазите разлику између приказивања живота Христовог у православној иконографији и западној ренесансној уметности.